Centrum voor Kortverblijf

Werking

Kortverblijf is bedoeld om de familieleden of kennissen, die voor de thuiszorg instaan, tijdelijk te ontlasten. Door te kiezen voor een tijdelijke opname via kortverblijf, kan een vaste opname in het woonzorgcentrum soms langer worden uitgesteld, omdat de mantelzorger ondersteund wordt en de zorg hierdoor soms langer aan kan

Er zijn 6 plaatsen kortverblijf binnen ons woonzorgcentrum.

Kortverblijf houdt in dat de oudere voor een korte periode opgenomen wordt in het woonzorgcentrum. Het kortverblijf varieert van drie dagen tot maximaal zestig dagen na elkaar en negentig dagen in één jaar.

Alle ouderen die in het centrum voor kortverblijf verblijven, genieten dezelfde dienst- en

zorgverlening zoals die aangeboden wordt aan de permanente bewoners in het woonzorgcentrum.

Lees meer over de werking van ons kortverblijf:

 

 

ondersteund door