ONTSTAAN

Ontstaan van het woon- en zorgcentrum

Gravin Louise de la Grange, weduwe van Philippe de Croix, schonk in 1825 een stuk grond voor de bouw van een 'gasthuis' die zij op haar latere kosten liet uitvoeren. Rond 1826 zorgden de zusters van de H. Vincentius van Kortemark voor ouderen en behoeftigen in het 'gasthuis'. Dit tehuis had ook een soort hoevefunctie waarvoor gronden in de nog niet bestaande Ridder Janlaan en de Sint-Sebastiaanlaan werden gepacht.

In 1917 werd Dadizele grondig verwoest. Het gebouw werd niet volledig vernield. Restauratie en uitbreidingswerken werden uitgevoerd..

In 1940 werd de schenkingsactie getekend tussen de vereniging zonder winstoogmerk 'Klooster Hospitaal van Kortemark' en de afstammelingen van familie de Bouillé. Op 11 december 1947 werd de kapel ingezegend. Die kapel bestaat nog en staat achter het nieuwe klooster. 

In de loop der jaren veranderde het 'gasthuis' naar een volwaardig rustoord en er werden dringende herstellings- en uitbreidingswerken uitgevoerd.. Het huis bleef maar groeien en moest voldoen aan de eisen van het ministerie om het statuut van rusthuis niet te verliezen. De zusters van de H. Vincentius van Kortemark slaagden hierin, en zo werd het rusthuis erkend als rust- en verzorgingstehuis.