Visies

Het woonzorgcentrum Maria’s Rustoord Dadizele is een christelijk geïnspireerde voorziening, gegroeid vanuit de congregatie ‘De Zusters van Liefde’ van Kortemark.

Vanuit deze inspiratie, maar met eerbied voor hun eigen levensovertuiging, willen wij een antwoord geven op de individuele behoeften van onze bewoners. Het invullen van de meeste elementaire noden zoals verzorging, voeding, rust,… staat in ons huis centraal, op een manier die een meerwaarde geeft aan het leven. Samen met elke bewoner – en zijn familie – gaan we op zoek naar wat voor die unieke bewoner comfortabel wonen, leven en sterven betekent.

Onze medewerkers leveren een belangrijke bijdrage aan het verwezenlijken van deze doelstellingen. Samen met hen streven we naar een continue kwaliteitsverbetering van onze zorgverlening. Het klimaat van deze dialoog is een gemotiveerde inzet met wederzijds respect, open communicatie en samenwerking. Onze medewerkers staan ten dienste van de bewoners met speciale aandacht voor de persoonlijke waardigheid van de mens en de bescherming van de zwakken.