Centrum voor Kortverblijf

Doelgroep

De symbolische rode draad leidt ons hierbij naar Dadizele, hulpverlening en verbondenheid tussen mensen.

° Dadizele

Heel veel bewoners zijn van Dadizele of omstreken of hebben connecties (familie, …) met de gemeente.

Rekening houdend met de middelen die de overheid ons aanreikt, willen we op een integere, haalbare manier antwoord bieden op de vragen van onze dorpsgemeenschap.

We richten ons tevens tot zorgbehoevende en/of dementerende ouderen uit de ruimere regio.

° Hulpverlening

We willen voor zorgbehoevende en/of dementerende bewoners die gedeeltelijk of volledig zorgafhankelijk zijn een deskundige, kwaliteitsvolle en warmmenselijke ‘zorg op maat’ aanbieden.

° Verbondenheid

Vanuit onze verbondenheid met bewoners, familie, de lokale omgeving,… ervaren we dagelijks dat hulpverlening verder reikt dan de rechtstreekse gebruiker (= bewoner).

We voelen ons verbonden met al wie de bewoner omringt en geven daar betekenis aan in ons zorgaanbod.

ondersteund door