Centrum voor Kortverblijf

Dagprijs

De dagprijs bedraagt € 54,11

Personen die nood hebben aan een tijdelijke opvang, kunnen van het ziekenfonds een

tegemoetkoming in kosten ontvangen bij verblijf in een erkend centrum voor kortverblijf.

Voor verder inlichtingen kan u terecht bij uw ziekenfonds.