Centrum voor Kortverblijf

Dagprijs

De dagprijs bedraagt tussen de € 55,44 en € 57,89

Personen die nood hebben aan een tijdelijke opvang, kunnen via het ziekenfonds een

tegemoetkoming in kosten ontvangen bij verblijf in een erkend centrum voor kortverblijf.

Voor verder inlichtingen kan u terecht bij uw ziekenfonds.